Nyhet

Alt-i-ett

Spar som proffene!
Med Alt-i-ett får du en grublefri og smart fondsløsning som passer på sparingen din.

Velg din plan, så fikser vi resten.

Alt-i-ett passer for deg som vil...

... få sparepengene dine til å vokse i verdi.

... slippe å gruble over sparingen din.

... velge risiko selv.

Jente strekker henda i været etter å ha lest om alt-i-ett

Nobelprisvinnende investeringsstrategi

Alt-i-ett er bygget opp etter moderne porteføljeteori, som har mottatt Nobelprisen i økonomi. Målet er å gi deg høyest mulig avkastning ut ifra planen du velger, og risikoen du ønsker å ta.

Én fondsløsning, mange fond

Gjennom Alt-i-ett sparer du i opptil 13 forskjellige fond, og blir deleier i kjente og solide selskaper over hele verden. På denne måten sprer du risikoen og slipper å legge alle eggene i samme kurv.

Mann som smiler med armene i kors som tenker på alt-i-ett
Dame i sofa med pc på fanget leser om alt-i-ett

Passer på sparingen din – helt automatisk

Når du har valgt din Alt-i-ett-plan, passer vi på at balansen mellom aksjefond og rentefond i planen er den samme i hele spareperioden. Dette kalles for rebalansering. Enkelt forklart betyr det at vi kjøper lavt og selger høyt – helt automatisk.

Hva lurer andre på?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer