Hvordan kan jeg spare ekstra til pensjon?

Pensjonskonto er vårt anbefalte produkt for sparing til pensjon. Når du sparer i Pensjonskonto plasseres pengene dine i fond. Du får automatisk alderstilpasset spareprofil, noe som betyr at det er alderen din som avgjør hvordan pengene investeres.

Når det er lenge igjen til du skal starte utbetaling er aksjeandelen høy. Høy aksjeandel forventes å gi best avkastning på lang sikt.

Når det er mindre enn 27 år igjen til utbetalingsdato, trappes andelen aksjer gradvis ned for at du skal unngå store svingninger i saldoen når det nærmer seg utbetaling.

Les mer om pensjonskonto og sjekk hvor mye du bør spare ekstra til pensjon.