Pensjon, skjema

Her finner du skjemaer for pensjonsprodukter og pensjonsavtalene vi tilbyr. Logg inn med BankID og fyll ut det skjemaet som er aktuelt for deg.

Ønsker du å starte utbetaling fra din pensjonsavtale? Logg inn i pensjonsportalen.

Har du forsikring både i SpareBank 1 Forsikring og i Fremtind, må du melde krav begge steder. Gjelder kun uførhet og dødsfall.

Arbeidsuførhet

Nr. Skjema Beskrivelse
1.1 Forsikringskrav ved arbeidsuførhet Her melder du et krav hvis forsikringen din omfatter arbeidsuførhet
1.2 Fullmakt forsikringskrav uføre Fullmakten gir oss mulighet til å innhente informasjonen vi trenger
for å behandle saken din ferdig
1.3 Tilleggsopplysninger ved uføre Her kan du laste opp informasjonen vi har bedt om, eller som du vil
at vi skal ta hensyn til i behandlingen av din sak
1.4 Skjema for videre vedtak Her kan du laste opp vedtak om arbeidsavklaringspenger eller vedtak
om varig uføretrygd som vi har bedt om

Dødsfall

Nr. Skjema Beskrivelse
2.1 Forsikringskrav dødsfall Her kan du melde fra til oss hvis noen som har forsikring hos oss har gått bort
2.2 Fullmakt forsikringskrav død Fullmakten brukes dersom avdødes konto er avsluttet og forsikringssummen skal
utbetales til en annen konto
2.3 Tilleggsopplysninger ved dødsfall Her kan du laste opp informasjonen vi har bedt om, eller som du vil
at vi skal ta hensyn til i behandlingen av din sak

Uttak

Ønsker du å starte utbetaling fra din pensjonsavtale? Logg inn i pensjonsportalen
Nr. Skjema Beskrivelse
3.1 Skjema for start av utbetaling Gjelder Fripolise, Hybridpensjon, Ytelsespensjon, IPA med garanti,
Livrente med garanti og Pensjonsbevis. Har du en bedriftseid privat-avtale?
Kontakt oss på pensjon@sparebank1.no
3.2 Skjema for engangsutbetaling Gjelder Livkonto, Livrente med garantert rente og Livsforsikring. 
Har du en bedriftseid PM-avtale? Kontakt oss på pensjon@sparebank1.no
3.3 Skjema for endring av kontonummer Her kan du melde fra til oss hvis du ønsker å endre kontonummer tilknyttet avtalen din.
3.4 Utbetalingsskjema ved arbeidsuførhet Gjelder start av utbetaling samtidig som du mottar uførepensjon fra SpareBank 1 Forsikring.
Skjemaet gjelder også om du ikke har uførepensjon, men bare har betalingsfritak.

Annet

Nr. Skjema Beskrivelse
4.1 Skjema for flytting av private pensjonsavtaler Gjelder flytting av Fondskonto/Pensjonssparekonto, ny og gammel IPS, IPA og
Livrente til Sparebank 1 Forsikring.
4.2 Produktbytte til pensjonskapitalbevis (PKB) med investeringsvalg Ønsker du å konvertere en PKB med avkastningsgaranti, en IPS (gammel ordning)
eller en LOfavør Pensjon (uten aktiv sparing) til en PKB med investeringsvalg, benytter
du dette skjemaet.
4.3 Helsevurderingsskjema Er du ansatt i en bedrift med en kollektiv ordning som krever helsevurdering, skal du
fylle ut dette og signere med BankID. 
4.4 Egenerklæring for skatterapportering Fyll ut dette skjemaet hvis du er skattepliktig til et annet land enn Norge.
Gjelder fondskonto, pensjonssparekonto, pensjonssparekonto med betalingsfritak
og kollektive livrenter. 
4.5 Skjema for endring av begunstigelse Skjema brukes hvis du skal endre begunstigelse på en avtale.
4.6 Samtykke til begunstigelse Skjema brukes hvis din ektefelle har oppnevnt/endret begunstigelse på en avtale.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }