Pensjon, skjema

Her finner du skjemaer for pensjonsprodukter og pensjonsavtalene vi tilbyr. Logg inn med BankID og fyll ut det skjemaet som er aktuelt for deg.

For privatpersoner Beskrivelse
Elektronisk skjema for start av utbetaling Gjelder Fripolise, Hybridpensjon, Ytelsespensjon, IPA med garanti,
Livrente med garanti og Pensjonsbevis. Har du en bedriftseid privat-avtale?
Kontakt oss på pensjon@sparebank1.no
Elektronisk skjema for engangsutbetaling Gjelder Livkonto, Livrente med garantert rente og Livsforsikring. 
Har du en bedriftseid PM-avtale? Kontakt oss på pensjon@sparebank1.no
Egenerklæring for skatterapportering Fyll ut dette skjemaet hvis du er skattepliktig til et annet land enn Norge.
Gjelder fondskonto, pensjonssparekonto, pensjonssparekonto med betalingsfritak
og kollektive livrenter. 
Forsikringskrav ved arbeidsuførhet Her melder du et krav hvis forsikringen din omfatter arbeidsuførhet
Forsikringskrav dødsfall Her kan du melde fra til oss hvis noen som har forsikring hos oss har gått bort
Fullmakt forsikringskrav uføre Fullmakten gir oss mulighet til å innhente informasjonen vi trenger for å behandle
saken din ferdig
Fullmakt forsikringskrav død Fullmakten brukes dersom avdødes konto er avsluttet og forsikringssummen skal
utbetales til en annen konto
Elektronisk helsevurderingsskjema Er du ansatt i en bedrift med en kollektiv ordning som krever helsevurdering, skal du
fylle ut dette og signere med BankID 
Tilleggsopplysninger erstatning Her kan du laste opp informasjonen vi har bedt om, eller som du vil at vi skal ta
hensyn til i behandlingen av din sak
Elektronisk skjema for flytting av private pensjonsavtaler Gjelder flytting av Fondskonto/Pensjonssparekonto, ny og gammel IPS, IPA og
Livrente til Sparebank 1 Forsikring
Elektronisk skjema for videre vedtak Her kan du laste opp vedtak om arbeidsavklaringspenger eller vedtak om varig
uføretrygd som vi har bedt om
Produktbytte til pensjonskapitalbevis (PKB) med investeringsvalg
Ønsker du å konvertere en PKB med avkastningsgaranti, en IPS (gammel ordning)
eller en LOfavør Pensjon (uten aktiv sparing) til en PKB med investeringsvalg, benytter
du dette skjemaet.
Elektronisk skjema for endring av kontonummer Her kan du melde fra til oss hvis du ønsker å endre kontonummer tilknyttet avtalen din.

Mer om pensjon

Din pensjon er pengene du skal leve av i fremtiden. Å spare smart kan gi deg en bedre hverdag som pensjonist. Velg den livsfasen du er i, så hjelper vi deg i gang.