Slik går du frem i et arveoppgjør

Når en person dør er det ofte mange følelser inne i bildet, og arven skal fordeles til de etterlatte. Arveloven sier noe om hvem som har arverett og hvor mye hver arving skal arve i verdi - hvis den som dør ikke har satt opp testament.

Slik fordeles arven

Arven etter en person er det avdøde etterlater etter seg. Etter at gjeld og utgifter er betalt, fordeles det som blir igjen på arvingene. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament, vil arven fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

Loven setter klare grenser som gjør at du selv ikke fritt kan bestemme hvem som skal få arven etter deg. Blant annet har man noe som heter pliktdelsarv, som er den delen av arven som avdøde ikke kan ta fra arvingene i et testament. 

Du finner arveloven i Lovdata.

Footer ikon hjem

Hvem har rett til arv i følge arveloven?

Endringer i ny arvelov

I mai 2019 vedtok Stortinget ny arvlov som gir barna krav på mer - samtidig som du kan fordele eiendelene mer som du vil. Det er forventet at loven trer i kraft i 2020. De største endringene vil være:

  • Barn (livsarvinger) kan arve opp til 1,5 millioner (pliktdelsarven økes til 15 G). Dette var tidligere 1 million. 
  • Man kan testamentere bestemte eiendeler til en livsarving, selv om eiendelen er verdt mer enn hva han/hun skal arve. 
  • Vitnene trenger ikke være tilstede samtidig for at testamentet skal være gyldig.

Hva skjer med bankforholdet?

Lurer du på hva som skjer med bankforholdet til den avdøde, og hva du må gjøre med dødsboet? Vi anbefaler deg å avtale et møte med en rådgiver for en gjennomgang av praktiske gjøremål i forbindelse med avdødes bankforhold. 

Hvordan bør jeg organisere arvefordelingen?

Hvem skal arve hytta? Bilen? Maleriet? Båten? Det finnes ulike måter å fordele arven på. Her er tre råd som kan gjøre det enklere for dere i arveoppgjøret:

  1. Se til at dere er enige om at gaver eller penger dere har mottatt mens avdøde levde var forskudd på arv eller gave som ikke skal medregnes arveoppgjøret.
  2. Sørg for at dere er enige om verdien på alle gjenstandene. 
  3. Blir det vanskelig, kan det være en løsning å fordele arven gjennom loddtrekning - enkelt og greit! Få en advokat til å sette opp en forpliktende avtale, møt på kontoret for å trekke lodd om hver eiendel. Flere detaljer om skifteloven finner du hos Lovdata.

Tips

Blir det for vanskelig, og kommer dere aldri til enighet, anbefaler vi at dere ber om offentlig skifte. Da tar tingretten seg av jobben. 

Illustrasjon av mann som ser på mobil og er usikker

Hvem kan hjelpe meg videre?

Som vi har nevnt tidligere, er det god hjelp å få hos tingretten. Ellers vil du finne nyttig informasjon hos:

Vi håper våre råd har gjort det klarere for deg, og at arveoppgjøret vil gå fint uten noen konflikter. Lykke til videre i prosessen!