• Nei, det blir det ikke. Abonnementet har en fast pris i måneden, og hvor lenge du har bilen påvirker ikke månedsprisen.