Blir det billigere hvis jeg abonnerer for en lengre periode?

Nei, det blir det ikke. Abonnementet har en fast pris i måneden, og hvor lenge du har bilen påvirker ikke månedsprisen.