• En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i banken er beskrevet i prospektet.