• Prisintervallet fremgår av prospektet.

    Beløpet du bestiller egenkapitalbevis for og prisen per egenkapitalbevis vil være førende for hvor mange bevis du får tildelt i forbindelse med børsnoteringen.

    Minstebeløpet du kan bestille egenkapitalbevis for i forbindelse med børsnoteringen er 10 500 kroner.