• Avtalen gjelder for alle medlemmer i Skien Boligbyggelag.