• Du kan når som helst kjøpe og selge egenkapitalbevis.