• Kredittkortet ditt har samme kode som dine vanlige bankkort hos oss. Har du LOfavør Mastercard, er PIN-koden den du valgte da du bestilte kortet. 

    Hvis du ikke husker koden finner du den under menypunktet "Kort" i din mobilbank eller nettbank. Velg det aktuelle kortet, klikk på "Valg" og deretter "Vis PIN-kode".