• Du kan ta ut 10.000 kroner i løpet av 4 dager, i tillegg 25.000 per per 4 dager i egne minibanker med bankkort for ungdom. Du kan også ta ut kontanter i de fleste butikker.