• Dersom du får en feilmelding som starter med BID, så har det med BankID å gjøre, fordi BID betyr BankID.

  Her er en oversikt over hva de ulike feilmeldingene betyr: 

   

  BID C161

  Gjelder hvis engangskode fra engangskode-appen er brukt på BankID på mobil, i stedet for på BankID. Løsning: Ved bruk av BankID på mobil brukes din egenlagde PIN-kode. 


  BID 2031, 2031, 2032, 2033, 2034, 20a1, 20a2, 20b0, 20b1, 20c1

  Kort fortalt oppstår disse feilmeldingene ved teknisk kommunikasjonsfeil. Løsning: Prøv å lukke nettleseren og åpne på nytt, eller bytte nettleser og logge inn på nytt. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med oss. 


  BID 1439

  Gjelder sikkerhetselement i forbindelse med innlogging. Kan oppstå hvis du har hatt feil med innlogging, for eksempel at du har tastet feil engangskode for mange ganger eller fra flere ulike enheter. Din BankID er derfor blitt sperret. Løsning: Ta kontakt med oss for å få åpnet BankID på nytt. 


  BID-c167

  Mobiloperatøren du bruker kan ha sperret BankID på mobil. Det kan skje hvis du for eksempel har endret abonnementet eller byttet SIM-kort. Løsning: Logg inn i nettbanken med vanlig BankID og bestill BankID på mobil på nytt.


  BID 14a4

  Det kan være flere årsaker til denne feilmeldingen:

  • Engangskode på mobil er blokkert på din mobil. 
  • Engangskode på mobil er bestilt, men ikke aktivert.
  • Du er ikke registrert med Engangskode på mobil, men har vært det tidligere.


  Løsning: Slett appen og last ned på nytt. Dersom du ikke ønsker appen, ta kontakt med oss og oppgi feilkoden. 


  BID 5000

  Gjelder innstillinger i din nettleser.  Løsning: Prøv en annen nettleser, f. eks. Chrome eller Firefox, eller tilbakestill nettleserinnstillingene i nettleseren. Sjekk om tredjepartscookies er tillatt.