• norskpensjon.no finner du en oversikt over pensjonsavtalene dine. Her finner du avtalenummer, dette nummeret trenger du for å samle bevisene hos oss.