BSU-regler

Sparer du til egen bolig? Da er BSU en super spareform. Men hvem kan spare, hvor mye, og til hva? Her får du reglene. 

BSU - den beste sparegrisen

Er du under 34 år og sparer til bolig, er det ingen spareform som slår BSU. Du får den beste renten og opptil 5500 kroner i skattefradrag, mens sparepengene dine står helt trygt på konto. 

Endring på BSU-ordningen fra 2021

I statsbudsjett er det vedtatt endringer på BSU. Årlig sparebeløp i BSU økes fra 25.000 kroner til 27.500 kroner. Sparer du det maksimale beløpet i 2021, vil du få 5500 kroner i skattefradrag. Maksbeløpet for BSU på 300.000 kroner endres ikke. 

Skattefradraget for BSU-sparingen vil fra 2021 bare gis til de som enda ikke har kjøpt sin første bolig.

Regler for BSU

Alder for BSU

Grense for BSU

Skattefradrag BSU

  • Du får 20 % av sparebeløpet i skattefradrag, maks 5500 kroner per år. 
  • Du må ha skattbar inntekt for å få skattefradrag, altså tjene mer enn frikortet.
  • For å få fullt fradrag for BSU-sparingen, må du ha inntekt over 75.000 kroner i året.
  • Skattefradraget gis bare til de som enda ikke har kjøpt sin første bolig.

Hva kan BSU-pengene brukes til?

  • Sparepengene må brukes til kjøp eller nedbetaling av bolig, ikke oppussing. Ellers må skattefradraget betales tilbake.
  • BSU-avtalen må inngås før kjøpet av bolig finner sted.

BSU etter 33 år

Du kan beholde din BSU-konto etter at du er 33 år, men fra det året du fyller 34 år kan du ikke sette inn penger på kontoen. BSU-pengene må brukes til boligformål, men du trenger ikke avslutte den dersom du kjøper deg hus eller leilighet.

For å få skattelette på det du har spart det året du fyller 33 år, må pengene stå på kontoen til over nyttår, og gis bare til de som enda ikke har kjøpt sin første bolig.


BSU som egenkapital

  • De nyeste reglene sier at BSU kan regnes med som egenkapital uten at du trenger å avslutte BSU-kontoen din. Du kan fortsette å spare, og du får rente på det du har spart i BSU, selv om du kjøper deg bolig. 
  • BSU blir telt med når det beregnes gjeldsgrad på inntil 5 ganger inntekt. Det sparte beløpet trekkes fra lånebeløpet i beregningen, noe som i praksis kanskje gjør det litt enklere å få innvilget lån. 

Eksempel: Du trenger 2.000.000 kroner i lån til bolig, har en BSU på 250.000 kroner, og en inntekt på 350.000 kroner. Da kan du på «gamle regler» låne 5x inntekten (350.000) = 1.750.000 kroner. Så må du bruke pengene på BSUen for å dekke resten. Med nye regler kan du låne 5x inntekten (350.000) + BSU (250.000) = 2.000.000 kroner uten å bryte kravet om maks gjeldsgrad på 5.

Du trenger med andre ord ikke avslutte din BSU når du skal kjøpe hus eller leilighet. Samtidig vil det kanskje bli lettere å komme inn på boligmarkedet.

Hva lurer andre på?