5 tips til pensjonssparing

Det er mange spørsmål rundt pensjon og pensjonssparing. En ting som er helt sikkert er at alle bør spare selv. Her finner du smarte tips og verktøy om hvorfor og hvordan du kan spare til pensjon. 

pensjonist

5 tips til pensjonssparing

1. Spar selv
Det viktigste du gjør er å spare selv. Jo tidligere du starter, jo bedre økonomi får du når du går av med pensjon

2. Betal ned på lån
Nedbetaling av boliglån eller dyre forbrukslån er den beste og tryggeste sparingen. Mindre gjeld betyr mer penger til for eksempel reiser og opplevelser.

3. Jobb så lenge du kan
Jo flere år du arbeider, desto høyere pensjon får du fra Folketrygden og arbeidsgiver. I det offentlige bør du jobbe til du er 67 år, hvis du ikke går av med AFP når du er 62.

4. Samle pensjonskapitalbevis
Hver gang du bytter jobb får du et pensjonskapitalbevis med oppspart pensjon fra arbeidsgiver. Ved å samle alle bevisene ett sted får du lavere pris, bedre oversikt og en samlet utbetaling ved pensjonsalder. Og det beste av alt – det koster ikke noe å flytte bevisene.

5. Øk aksjeandelen på pensjonssparingen
Hvis du har innskuddspensjon eller hybridpensjon med investringsvalg, kan du selv velge andelen aksjer i sparingen. Er du ung kan det lønne seg å ha flere aksjer, som kan gi høyere avkastning. Når du passerer 40 år bør du vurdere en mindre andel aksjer, for å minske risiko for tap.


Slik er pensjonen bygd opp

Fra folketrygden
Hvert år settes det av et beløp som tilsvarer 18,1 % av lønnen din til pensjonssparing. For de fleste av oss utgjør det ca. halvparten av det vi har i lønn.

Fra arbeidsgiver
Arbeidsgiver sparer minst 2 % av lønnen din i pensjon. Beløpet trekkes ikke fra lønnen, men utbetales først når du pensjonerer deg. Offentlig ansatte har som oftest en tjenestepensjon som sammen med pensjonssparing fra folketrygden utgjør 66 % av lønnen.

Egen sparing
Undersøkelser viser at de fleste ønsker 80 % eller mer av lønnen som pensjonist. For å få til dette må du også spare litt selv. 

Fra staten eller folketrygden

Hvert år settes det av et beløp tilsvarende 18,1 % av lønnen din i en pensjonsbeholdning. Av dette betaler du selv en del i trygdeavgift, arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift og staten betaler resten. Jo flere år du jobber, jo større blir pensjonen fra staten eller folketrygden. Pensjon fordeles på antall år du forventes å leve. Pensjonerer du deg tidlig blir det flere år å fordele pensjonen på og dermed mindre utbetalt hvert år. Du finner en oversikt over hva du får utbetalt på nav.no. Det er kun inntekt under 7,1G som staten setter av pensjon til.

Fra arbeidsgiver

I det private finnes det tre typer pensjonsordninger, og det er arbeidsgiver som bestemmer hvilken ordning du får. Det må minst være en innskuddpensjon på 2% av lønnen. Det er dette som kalles Obligatorisk tjenestepensjon eller OTP.  Ansatte i stat, fylke og kommune har som hovedregel en offentlig tjenestepensjon som sammen med alderspensjon utgjør 66% av lønnen.

Innskuddspensjon: Arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av lønnen din. Størrelsen på pensjonen avhenger av hvor mye som er innbetalt og avkastningen. Du bestemmer selv hvor høy risiko du vil ha på sparingen. Når du slutter får du et pensjonskapitalbevis.

Ytelsespensjon: Arbeidsgiver betaler for at du skal få en garantert fast utbetaling. Når du slutter får du en fripolise.

Hybridpensjon: Arbeidsgiver sparer en fast prosent av lønnen din, og du får en garantert fast utbetaling. Størrelsen på pensjonen avhenger av hvor mye som er innbetalt og avkastningen. Når du slutter får du et pensjonsbevis. 

Pensjonssparing graf - hvor mye bor jeg spare - 2