gratis forsikring i 2 måneder merke

Gratis forsikring i 2 måneder

Som kunde i EiendomsMegler 1 får du tilbud om 2 måneders gratis forsikring på hus-/hytte og innbo, i kontraktsmøtet.

Vi har de mest fornøyde og lojale forsikringskundene, ifølge Norsk kundebarometer.
Vi har de mest fornøyde kundene etter skadeoppgjør, ifølge EPSI.
Topp tre på kundeservice innen bank og forsikring i Kantar TNS sin årlige kundeserviceundersøkelse for 2018!
gratis husforsikring innboforsikring forsikring logo ikon merke

Dette er inkludert i gratisperioden

Du vil få tilbud om gratisforsikringene under kontraktsmøtet med eiendomsmegleren.

Topp hus-/hytteforsikring er en forsikring som dekker det viktigste. Skulle uhellet være ute og boligen/fritidsboligen blir totalskadet bygger vi nytt uten å trekke fra for alder og slitasje. I tillegg får du også rettshjelp hvis det skulle bli nødvendig. Dersom du ønsker egen dekning for insekter, sopp og råte kan denne kjøpes i tillegg. 

Topp innboforsikring dekker tingene du har innenfor husets fire vegger. Forsikringen har ubegrenset forsikringssum, noe som betyr at du får tilbake det tingene dine faktisk er verdt. I tillegg dekker forsikringen for eksempel også tyveri av sykkel, selv om den ikke står ved hjemmet ditt.

Flytteforsikring er inkludert i innboforsikringen og dekker skader på innbo oppstått under transport og inn- og utbæring mellom bolig og bil. 


Dekningsammenligning

Gratisperioden inkluderer toppdekningene. Etter endt gratisperiode kan du velge å beholde topp eller justere ned til standard.

Hus-/hytteforsikringen Topp Standard 
Bygning med tilknyttet utstyr V V
Offentlig påbud V V
Riving, rydding, bortkjøring og deponering etter skade V V
Tapte husleieinntekter V V
Merutgifter ved at bolig ikke kan benyttes etter skade V V
Hageanlegg V V
Fullverdigaranti* V V
Ansvarsforsikring  V V
Rettshjelp  V V
Naturskade  V V
Brann, vann og innbrudd V V
Følgeskader av utette våtrom V  
Skade på våtrom inntil 10år V  
Følgeskader av utette yttertak som er inntil 40 år gamle V  
Skadedyr V  
Kunstnerisk utsmykning V  
Skade > 75%** V  
Følgeskader av håndverkerfeil inntil 10 år V  
Sopp-, råte- og insektskader Tilleggsdekning  Tilleggsdekning 

* Ved totalskade får du bygget opp huset ditt slik det var, uten fradrag for alder og slitasje.
** Anses som totalskade. Restverdier kan rives og bygges på nytt. 

Mer informasjon om husforsikring og hytteforsikring.

Husforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du husforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Hva er IPID?

Hytteforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du hytteforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Hva er IPID?

Innboforsikringen Topp Standard 
Ubegrenset forsikringssum V V
Penger og verdipapirer V V
Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet og på arbeidsplass V V
Løst tilbehør og deler (unntatt dekk/felger) til privat kjøretøy V V
Båt-/varetilhenger til bil V V
Merutgifter til opphold utenfor hjemmet V V
Rekonstruksjon av manuskripter, arkiver, datafiler m.m. V V
Temperaturendring i fryser/kjøleskap V V
Tyveri fra/hærverk på annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og kjeller/loftsbod V V
Tyveri av/hærverk på sykkel, barnevogn og sykkeltilhenger V V
Tyveri av personlige eiendeler fra oppbevaringsenhet på sikredes faste arbeidsplass V V
Napping av/fra veske som sikrede bærer på seg V V
Tyveri av personlige eiendeler fra kjøretøy/båt V  
Id-tyveri V  
Flytteforsikring V  
Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre V  
Uflaksforsikring: Annen tilfeldig og plutselig skade på forsikrede gjenstander. Skade på mobiltelefon og nettbrett har egenandel kun 1 000 kroner V  
Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker V  

Mer informasjon om innboforsikring.


Innboforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du innboforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Hva er IPID?

Forutsetninger for tilbudet:

  • Boligen må være godt og normalt vedlikeholdt og beboelig
  • Huset kan ikke være over 100 år (hytte 60 år)
  • Boligen kan ikke være over 350 m² (bruttoareal)
  • Boligen kan ikke leies ut
  • Gjelder kun privatkunder
  • Forsikringen kan avtales for enebolig, del av rekkehus, vertikaldelt tomannsbolig og hytte/fritidsbolig 

Viktig om gratisforsikringene!

  • Du vil få tilbud om gratisforsikringene under kontraktsmøte med eiendomsmegleren.
  • Hvis overtagelsesdato endres — kontakt SpareBank 1 Modum på tlf 915 02270
  • Det er ingen oppsigelsestid på denne gratisforsikringen. Forsikringen forlenges automatisk etter to måneder, men banken vil ta kontakt med deg før gratisperioden går ut for å sikre at du får dekket hele ditt behov. 

Flytteforsikring inkludert!

Med Topp innboforsikring er flyttegodset ditt forsikret mot transportskade innen Norden.

Dame som rater best i test på forsikring

Best på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi har Norges beste skadeoppgjør ifølge Bytt.no. I tillegg har vi svært fornøyde forsikringskunder, ifølge Norsk kundebarometer (2021). Vårt forsikringsselskap Fremtind scorer nok en gang høyt i kategorien skadeforsikring, med 4 av 5 stjerner i testen.   

Les mer om våre best i test-utmerkelser