Grønt boliglån

Om din bolig oppfyller kravene til passivhusstandard, lavenergibolig eller beste energimerking kan du søke om grønt boliglån. 

Det skal lønne seg å ta bevisste miljøvalg.
Ta grønne valg og få gode rentebetingelser.
Vi gjør det enklere for deg å velge bærekraftige løsninger.

Bruk fritekstfeltet på slutten av søknaden til å
beskrive hvorfor du kvalifiserer for et grønt boliglån.

Renter og betingelser

Fra 2,34 %
  • Du kan låne inntil 85 % av kjøpesummen
  • Energiattest kreves som dokumentasjon
  • Ingen begrensninger på lånebeløp

Priseksempel: Låner du 2 millioner over 25 år koster lånet kr 643.793,- og du betaler totalt kr. 2.661.853,- Effektiv rente er 2,44 %.

Hvem kan søke om grønt boliglån?

Du kan søke om grønt boliglån hvis du skal bygge eller kjøpe et energieffektivt hus og hvis du skal oppgradere eksisterende bolig til bedre energimerking.

Bygge energieffektivt hus

Når du bygger en ny bolig innenfor passivhusstandarden NS3700 eller en bolig som kvalifiserer til energimerke A eller B, kan du søke om et grønt boliglån. 

Om du kvalifiserer for et grønt boliglån vil du under byggeperioden få et grønt byggelån, et rammelån som kun løper i byggeperioden. Byggelånet blir endret til et grønt boliglån, når boligen er ferdig, og dokumentasjon på energimerke A eller B kan fremlegges.

Vi kan tilby lavere rente på et grønt byggelån enn et vanlig byggelån. Hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for et byggelån kan du lese mer om her.

Oppgradere eksisterende bygg

Dersom du oppgraderer din eksisterende bolig fra et lavere energimerke til energimerke A, B eller C, så kan du søke om grønt boliglån. 

Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjon i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En energiplan for byggingen må legges fram av en godkjent energirådgiver som kartlegger din bolig og gir deg råd om oppgraderinger.

Skal du gjøre mindre oppgraderinger, inntil 250.000 kroner i kostnad kan du søke om grønt lån til energitiltak

Kjøpe ny bolig

Nye boliger blir stadig mer energieffektive. Standarder for energibruk er i endring og dagens boliger er mye mer energieffektive enn eldre boliger.

Er du en av de som skal kjøpe en ny bolig som holder en høy miljøstandard? Om ditt nye hus kvalifiserer som passivhus, lavenergibolig eller energimerke A/B kan du søke om grønt boliglån.

Hva betyr energimerkingen?

Energimerking av bygg og boliger forteller deg om energikvaliteten på bygningen. Energimerket består av en bokstavkarakter som sier hvor energieffektiv boligen din er og en farge som sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er. 

Har du energimerke A har du en veldig energieffektiv bolig som blant annet betyr lavere strømregninger. 

Hva er et passivhus? 

Et passivhus bruker passive tiltak for å redusere energibehovet uten at det går utover komforten.

Som eneste land i Europa har Norge en egen standard for passivhus som blant annet beskriver krav til varmetapstall, oppvarmingsbehov, energiforsyning, bygningsdeler og komponenter.

Hvorfor velge energieffektiv bolig?

  • Et energieffektivt hus har mindre negative konsekvenser for miljøet enn tradisjonelle boliger.
  • Kraftig redusert behov for oppvarming. Ofte vil det være tilstrekkelig med kun én radiator eller panelovn i boligen, i tillegg til gulvvarme på bad. 
  • En vesentlig reduksjon av energibruk betyr lavere strømregninger. I tillegg til lavere utgifter vil du også i mindre grad bli påvirket svingninger i strømprisene.
  • De strenge kravene til utførelse er gjennomførbare uten store kostnadsmessige konsekvenser. 
  • Økt fokus på bærekraft og usikkerhet rundt fremtidens energisituasjon vil trolig bety at energieffektive hus blir ettertraktede boliger i fremtidens boligmarked. 
  • Et energieffektivt hus vil med få en høy energimerking. Dette vil øke boligens markedsverdi ytterligere. 

Enova og energieffektive løsninger

Enova eies av Klima- og miljødepartementet og ble opprettet for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Organisasjonen kan gi deg råd om hvilke grep du kan ta og de kan bidra med finansiell støtte til energieffektive løsninger.

Er du usikker på hvilke tiltak du bør utføre kan en energirådgiver være til hjelp. Rådgiveren besøker boligen din, dokumenterer tilstanden, lager en tiltaksplan og utsteder attest ved ferdigstilling.

Bærekraft i SpareBank 1 Modum

Samfunnsvar har alltid vært et viktig fokusområder for SpareBank 1 Modum og vi jobber stadig for å forbedre oss innen dette området. Vår strategi for bærekraft er en del av dette og er bygget på bankens verdier og FNs prinsipper for bærekraft. Som én av kun fem norske banker har vi sluttet oss til FNs globale miljøinitiativ for ansvarlig bankdrift.

Les mer om bærekraft i SpareBank 1 Modum her.