Aksjesparekonto

Snart lanserer vi aksjesparekonto som er en gunstigere måte å spare i aksjer og fond på. Denne kontoen lar deg kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond, med utsatt skatt på gevinsten.

Aksjesparekonto er en ordning som Stortinget har vedtatt skal innføres i 2017 for å gjøre det gunstigere å spare i aksjer og aksjefond. Finansdepartementet jobber med å skissere opp den tekniske løsningen for utforming av ordningen. Signalene er at dette skal være klart i løpet av første halvår 2017.

Les mer på Finansdepartementets nettsider.

Høring - forskriftsbestemmelser

Slik fungerer det

Med aksjesparekonto slipper du å betale skatt på gevinst når du bytter mellom aksjer og fond innad i kontoen, eller selger aksjer og fond med gevinst innad i kontoen. Du kan ta ut investert beløp av kontoen å la gevinsten ligge igjen. Det er først når gevinsten flyttes ut av kontoen at du må betale skatt.

Det betyr at dersom du har investert 100.000 kroner i et fond som har steget 25 %, kan du ta ut 100.000 kroner fra kontoen og la gevinsten på 25.000 kroner ligge igjen. Gevinsten kan reinvesteres uten at du må betale skatt.

For deg som allerede eier aksjer og aksjefond i dag er det viktig å være oppmerksom på at du i 2017 kan flytte dine eksisterende beholdninger over i den nye aksjesparekontoen uten at du må realisere gevinsten din i forkant av byttet. Dette gjelder kun for året 2017.

Vi er i gang med å utvikle løsningen for våre kunder. Er du kunde hos oss skal du enkelt kunne flytte dine eksisterende beholdninger inn i vår aksjesparekonto når den er klar. Nye kunder skal enkelt kunne tegne aksjer og aksjefond i kontoen.

Våre tolkninger av aksjesparekonto:

 • Du kan investere i aksjer i børsnoterte selskaper i Norge og EU/EØS, men ikke utenfor EU/EØS som for eksempel amerikanske aksjer.
 • Det legges opp til at ETF’er skal kunne inkluderes i investeringsuniverset.
 • Rentepapirer, derivater, ETN’er og unoterte aksjer kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.
 • Kombinasjonsfond med rente-andel større enn 20 % kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.
 • Det er ikke mulig å motta renter på penger som står plassert i aksjesparekontoen som ved et vanlig bankinnskudd.
 • Det pågår diskusjoner om utbytte skal være skattefritt innad i aksjesparekontoen eller utbetales til ordinær konto som medfører løpende beskatning.
 • Du er juridisk eier av aksjene og fondene du eier gjennom aksjesparekontoen og kan delta på generalforsamling.
 • Gevinsten ved realisasjon av aksjer og fondsandeler skattlegges når den tas ut av aksjesparekontoen.
 • Gevinsten skattlegges som aksjeinntekt. I 2017 er det 29,76 %.
 • Det er kun gevinst utover innskutt kapital i kontoen som kommer til beskatning.
 • Beholdningen din i aksjesparekonto verdsettes til 90 prosent av formuesverdien i 2017.
 • Du får skjermingsfradrag som beregnes på grunnlag av kontohavers innskudd på aksjesparekontoen.