Lastebilforsikring

Lastebilforsikringen kan tilpasses bedriftens behov og dekker mye mer enn bare kjøretøyet.

trailer med lastebilforsikring kjører på vei
Dekker psykologisk førstehjelp inntil 10 timer.
Inkluderer rettshjelp i tvistesaker.
Dekker nyinnkjøpt utstyr og påbygg frem til neste hovedforfall.
stor trailer transporterer varer

Hva dekker lastebilforsikring?

Ansvarsforsikringen er lovpålagt, men du kan også velge delkasko eller kasko. I tillegg kan du oppgradere lastebilforsikringen med tilleggsforsikringer etter bedriftens behov.

Dekninger
 
Kasko
 
Delkasko
(minikasko)
Ansvar
 
Ansvar og rettshjelp
Fører- og passasjerulykke
Psykologisk førstehjelp (10 timer)
Begrenset identifikasjon
Nyinnkjøpt utstyr/påbygg (frem til første forfall på avtalen etter anskaffelse)
Brann  
Tyveri og hærverk ifbm. tyveri ​​
Bruddskade glass ​​
Veihjelp (redning) ​​  
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 30.000 kr) ​​  
Originale ekstra dekk/felger  
Ting som er oppbevart i lastebilen (inntil 10.000 kr)  
Lagringsforsikring
(ved midlertidig avregistrering)
 
Skade på egen lastebil    
Påkjørsel av dyr    

Tilleggsdekninger
     
Godsansvarsforsikring
Ansvar for gods i kran
Bergingsbil
Snøbrøyting
Avbrudd (ventetid på grunn av skade) i inntil 63 dager  
Verktøy i bilen  
Maskinskade (inntil 8 år gammel)    

lastebil henger tilhenger forsikring bedriftforsikring

Forsikring av lastebilhenger

Med tilhengerforsikring dekkes skader som følge av brann, tyveri, sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk, samt transport av skadet tilhenger til verksted. Du kan velge mellom delkasko- eller kaskoforsikring av lastebilhengeren.

Forsikre flere lastebiler?

Ønsker du å forsikre flere enn 20 lastebiler kan vi tilby en egen flåteavtale.

Prøveskiltforsikring

Vi tilbyr forsikring for årsprøvekjennemerke til forhandlere som driver med demonstrasjonskjøring og trenger prøveskilt for uregistrerte kjøretøy som må ha ansvarsforsikring etter loven. Du kan velge mellom ansvar og kasko.


Rabatt på lastebilforsikring

Det er flere ting du og bedriften kan gjøre for å redusere både antall skader og hvor store skadene blir. Dette er tiltak som gir rabatt hvis bilen har: 

  • Antiskrenssystem, for eksempel ESP, EBS eller liknende.
  • Sensor for blindsonen til siden.
  • Ryggekamera/ryggesensor.
  • Sjåførene har tatt ekstra kurs i økonomisk kjøring, mer enn det som er inkludert i obligatorisk kjøreopplæring

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede lastebilforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Har du hatt skade eller uhell på lastebilen?

Ønsker du skademeldingsskjema?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }