Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Nordmøre.

FINANSIERING

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Rentesats av ordinær bevilgning

  7,10 %

  Ingen provisjon av bevilgning

  Overtrekksprovisjon pr. måned av høyeste overtrekk

  1 %

  Rentesats av midlertidig tilleggskreditt

  7,85 % 

  Provisjon av tilleggskreditt pr. kvartal

  0,25 %

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

  Minimum garantiprovisjon pr. kvartal.  

  750,-

  Garantiprovisjon beregnes forskuddsvis hvert kvartal

 • Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt.

  Omkostning for søknad om terminutsettelse er avhengig av engasjementets størrelse og kompleksitet.

  Fra 1 500 kr

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfritak betales kun renter og omkostninger på lånet. Dersom avdraget ikke økes etter den avdragsfrie perioden, vil nedbetalingstiden for lånet forlenges.

  Omkostning for søknad om avdragsfritak er avhengig av engasjementets størrelse og kompleks.                          

  Fra 1 500 kr

SPARING/INNSKUDD

 • Beløp opp til 249.999 kroner  

  2,45 %

  Beløp fra 250.000 kroner  

  2,95 %

  Renten gjelder fra første krone. 6 uttak pr. år + siste års rente. For uttak ut over dette beregnes 1 % uttaksgebyr.

 • Beløp opp til 1.999.999 kroner 

  2,85 %

  Beløp fra 2.000.000 kroner 

  4,25 %

   Uttak må varsles minimum 31 dager før uttaket. Gebyr for uttak før 31 dager er 5 % av uttaksbeløpet

 •  

   

  Minsteinnskudd 50.000 - Utløpsdato 02.07.2025

  4,80 %

  Rentekapitalisering ved forfall. Kontoen sperres for innskudd og uttak i bindingsperioden. Vi forbeholder oss retten til å stanse tilbudet uten varsel.

 • Innskuddsvilkår for bedriftskonto og kassekredittkonto

  0 - 999.999 kr

  0,00 %

 • 0 - 999.999 kr 

  0,00 %

  Over 1.000.000 kr 

  0,00 %

 • Rente 

  0,00 %

 • LO-favør forening høyrente 

  2,95 %

  Renten beregnes fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. kalenderår

  Brukskonto 

  0,0 %

  Gebyrfri elektronisk betaling

 • Rente  

  0,75 %

  Omkostninger ved opprettelse i nettbank

  500,-

  Omkostninger ved opprettelse i bankkontoret

  1200,-

 • Rente  

  2,85 %

BETALING

 • Basispakke inkl 1 bruker: ordinær driftspakke. Pris pr mnd
  Brukere utover 1 bruker, pris pr bruker pr mnd

  130,- 

  35,- 

  Grunnpakke inkl 1 bruker (inntil 20 betalinger pr. år) pris pr mnd
  Brukere utover 1 bruker. Pris pr mnd

  0,- 

  35,- 

  Integrert pakke inkl 1 bruker

  Filoverføring og intergrering mot ERP system. pris pr mnd

  Brukere utover 1 bruker. Pris pr mnd pr bruker

   

  250,- 

  35,- 

  Underavtaler: Bedriftens kontoer knyttet opp til en hovedavtale

  feks i et regnskapsbyrå eller i en konserngruppe. Pris pr mnd

   

  90,- 

  Lag og foreninger inkl  bruker

  Ordinær bedriftspakke, pris pr mnd

  Brukere utover 1 bruker, pris pr mnd

   

  0,- 

  0,- 

  Etablering/opplæring med integrasjon

  1.000,-

  Etablering/opplæring uten integrasjon

  0,-

  Etablering integrasjon mot ERP system

  1.000,-

  Giro, med KID

  2,-

  Giro, med melding

  4,50

  Giro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Lønnsutbetalinger

  1,50

 • Etablering av abonnement (test)

  1.500,-

  Månedpris, pr konto

  80,-

  Melding til betaler via banken

  8,-

  Melding til betaler via mottaker

  2,-

  Autogiro kreditbank-trx med melding

  8,-

  Endring av fullmakt/avtale

  250,-

  Kvitt.liste for avviste/avr-utførte oppdrag

  8,-

  Auotogiro fullmaktbekreftelse

  9,-

  Endring ikke innsendte bokførte transaksjoner

  250,-

  Autogiro - endre/slette innsendte ikke bokførte oppdrag

  700,-

 • Autogiro debetbank-trx med meld.kr.bet

  4,-

  Autogiro debetbank-trx uten melding

  4,-

  Autogiro debetbank-trx med melding

  4,-

  Månedspris pr. autogirofullmakt

  0,50

 • Etablering av abonnement (test)

  500,-

  Månedspris pr. konto

  80,-

  AvtaleGiro, KID-bytte

  1.500,-

  Melding til betaler via mottaker

  1,75

  Melding til betaler, via banken

  4,-

  Sletting av innsendte oppdrag

  8,-

  Etablering avtalegiro med elektronisk signatur

  500,-

  Endring av avtale

  250,-

 • Etablering av abonnement

  500,-

  Månedspris pr konto

  80,-

  innbetaling med KID

  2,-

  Innbetaling uten KID

  2,50

  Underspes faktura

  2,-

   Underspes kreditnota

  2,-

  KID som underspes.

  2,-

  Elektronisk innbetaling u/melding

  2,50

 • Etablering av avtale

  500,-

  Månedspris pr konto

  80,-

  OCR giro transaksjon

  1,75

  Transaksjonsliste A+B (valgfri). Porto kommer i tillegg.

  55,-

 • Oppstartskostnad

  5.000,-

  Fakturamal standard oppsett

  2.000,-

  Fakturamal kundetilpasset

  6.000,-

  Månedsavgift pr konto

  80,-

  eFaktura inkl. hotell

  2,50

  eFaktura ekskl. hotell

  3,50

 • EHF faktura filløsning/integrert med ERP system - bedrift til bedrift

  Filforsendelse, pr utsteder

  5.500,-

  Filforsendelse, pr mottaker

  5.500,-

  Månedsabonnement av fil

  75,-

  EHF transaksjons pris

  2,50

  EHF faktura i nettbanken-bedrift til bedrift

  Lag og send enkeltfaktura

  8,50

  Vedlegg til lag og send faktura

  3,-

  Motta EHF faktura i nettbanken(klikk og betal)

  3,-

 • Betaling av Giro (porto kommer i tillegg)

  10,-

  Oblatkvittering

  15,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Retur på grunn av mangler

  100,-

 • Innløsningsgaranti pr. brukersted

  20,-

  Innløsningspris

  0,20

 • BankAxess, etablering

  0,-

  BankAxess, månedspris

  300,-

  BankAxess, transaksjonspris

  6,50

  Netaxept Start, etablering

  2.000,-

  Netaxept Start, månedspris

  300,-

  Netaxept Start, transaksjonpris

  3,-

  Netaxept Plus, etablering

  3.000,-

  Netaxept Plus, månedspris

  500,-

  Netaxept Plus, transaksjonspris

  2,-

  Netaxept Advanced, etablering

  7.500,-

  Netaxept Advanced, månedspris

  700,-

  Netaxept Advanced, transaksjonspris

  1,-

  Nettbutikk/Digitroll

  Kontakt Digitroll

 • Etablering

  10.000,-

  Autentisering, pr transaksjon

  0,50

  Signatur, pr transaksjon

  4,-

  Drift og support, pr måned

  1.000,-

  Oppslag på fødselsnummer

  3,-

 • Kjøp av mynt, pr rull, kunde

  4,-

  Kjøp av mynt, pr rull, ikke kunde

  20,-

  Innskudd av mynt og sedler

  50,-

  Lag og foreninger, ved innskudd av mynt og sedler

  0,-

  Bestilling av veksel på nett

  200,-

 • Manuelle oppdrag

  350,-

  SEPA betaling:Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS (prisen betinger at meldingen er komplett utfylt)

  30,-

  Øvrige ordinære betalinger, annen valuta

  60,-

  Telefax eller epost-bekreftelse til mottaker

  150,-

  Tillegg for ufullstendige oppdrag (mangler BIC, IBAN, TAD)

  100,-

  Tillegg for faste oppdrag, pr overførsel

  50,-

  Purring/reklamasjon/endring av betalingsoppdrag

  Minimum 400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Inngående betalinger, Euro og SEK

  20,-

  Inngående betalinger, annen valuta

  100,-

 • Pose (inkl. telling), totalkunde

  40,-

  Pose (inkl. telling), clearingkunde

  100,-

 • Belastning av konto

  80,-

  Manuell registrering av lønningsliste, pr mottaker

  75,-

  Revisjonsforespørsel om totalengasjement for kunder

  fra 1.250,-

  Kopi av transaksjonsdetaljer nyere enn 12 måneder

  50,-

  Kopi av transakjonsdetaljer, eldre enn 12 måneder

  100,-

  Årsoppgave

  100,-

  Kontoutskrift

  50,-

  Hente/sende fil direkte fra/til Nets

  5,-

  Omnummerering, Nets

  300,-

  Nets konteringsdata, backup til kunde pr dag

  150,-

  Gebyr for kontohold, ikke totalkunde

  150,-

 • Nettbank bedrift basis pr. måned

   0,-

  Ekstra bruker nettbank bedrift pr. måned

  0,-

  Betalingstransaksjoner innenlands

  0,-

  Rentefordel sparekonto (høyere enn ordinære kunder)

  0,25%

KORT

 • Visa Bedrift årspris

  295,-

  Innskuddskort årspris

  75,-

  Kontantuttak i butikk

  10,-

  Varekjøp med kontantuttak i butikk

  10,-

  Uttak SpareBank 1 minibank

  10,-

  Uttak andre minibanker

  10,-

  Varekjøp i Norge og utlandet

  3,50

  Kontantuttak i utlandet

  35,-

  Rebestilling av mistet/ødelagt kort

  100,-

  Erstatningskort i utlandet

  1.350,-

  Nødkontanter i utlandet

  850,-

  Kurspåslag ved bruk i utlandet

  1,75 %

  Uttak VISA minibanker i Norge og utlandet

  35,- pr. uttak + 0,5 % av beløp

  Valutapåslag ved bruk av kortet i utlandet

  2,0 %

 • Årsgebyr med firmaansvar, pr kort

  250,-

  Årsgebyr med personlig avsvar, pr kort

  495,-

  For øvrige priser se: eurocard.no

 • Prismodell 1, etablering av tjenesten ved større volum

  20.000,-

  Prismodell 1, pr kort, pr år

  70,-

  Prismodell 1, pr lading/påfylling

  7,-

  Prismodell 2, etablering av tjenesten

  0,-

  Prismodell 2, pr kort, pr år

  250,-

  Prismodell 2, pr lading/påfylling

  7,-

  Kortbrukere, varekjøp

  0,-

  Uttak i SpareBank 1 sine minibanker

  0,-

  Uttak i andre minibanker

  7,-

 • Årlig gebyr

  75,-

SpareBank 1 Regnskap

 • Basis

  199,-/mnd ekskl. mva

  Basis +

  299,-/mnd ekskl. mva

  Komplett

  499,-/mnd ekskl. mva

  Følgende bankprodukter og tjenester er inkludert i pakkeprisen:

  • Årsgebyr kort
  • Etablering av NettBank Bedrift filoverføring
  • Etablering av OCR avtale
  • Mnd. gebyr på OCR avtalePriser på banktjenester som ikke er nevnt her følger ordinær prisliste

  Priser på banktjenester som ikke er nevnt her følger ordinær prisliste

 • EHF

  3,- per stk

  Fakturatolk

  3,- per stk

  Utbetalinger

  1,50 per stk

  Innbetalinger

  0,50 per stk

 • Lønn

  25,- per lønnslipp

 • Ekstra bruker liten pakke

  99,-/mnd

  Ekstra bruker medium pakke

  99,-/mnd

  Ekstra bruker stor pakke

  199,-/mnd

 • Timeregistrering

  49,- per bruker/mnd

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }