Selskapene vi kan dele bedriftens kundeopplysninger med

Nedenfor ser dere våre datter- og produktselskaper. Dersom bedriften godkjenner at vi kan dele deres kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby bedriften nyttige og relevante råd og tjenester tilbake. Elektronisk markedsføring av våre produkter og råd vil skje i henhold til gjeldene regelverk, og de rammer bedriften selv bestemmer.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • Bølgen AS
 • Nordmøre Eiendom AS
 • Midsund Hytteutvikling AS
 • Tollbodenbygningen AS
 • Bedriftspartner AS

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kreditt AS
 • SpareBank 1 Betaling AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • SpareBank 1 Factoring AS
 • SpareBank 1 Spleis AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • Fremtind Forsikring AS
 • Modhi Finance AS
 • LOfavør AS        
 • Odin Forvaltning AS
 • Conecto AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.