Hvordan håndterer jeg eiendeler ved årsavslutning i ENK?

Årsavslutningen støtter ikke enkeltpersonsforetak uten regnskapsplikt, eller enkeltpersonforetak som bruker regnskapsmessige avskrivninger. Dette betyr at de bokførte verdiene på eiendelene blir brukt som grunnlag for de skattemessige verdiene i årsavslutningen, og at skattemessige avskrivninger blir bokført mot hovedboken i steg 3.

Det er viktig å registrere alle eiendeler under Eiendeler, da eiendeler og årsavslutning i ENK er tett knyttet sammen.

Systemet støtter både negativ saldo (saldogruppe A, C og D) og gevinst- og tapskonto (saldogruppe E-I). Dessverre er det ingen støtte for saldogruppe B i årsavslutningen for enkeltpersonsforetak.

arsavslutning-skattemessig-verdi-aksjer

I steg 3 vil systemet vise alle registrerte eiendeler. Hvis du har solgt eiendeler i gruppe A-D med en så stor gevinst at hele gruppen får en negativ saldo, vil systemet automatisk overføre beløpet til konto 2095 "Negativ saldo".

For saldogruppene E-I vil tap og gevinst henholdsvis bli bokført mot konto 1296 og 2096 på salgstidspunktet. I steg 3 vil tap eller gevinst bli brukt som grunnlag for kostnads- eller inntektsføring i størrelsesorden 20 % av grunnlaget, og systemet vil automatisk bokføre dette mot riktige konti i regnskapet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }