Hvordan betaler jeg faktura fra leverandør?

Du får først tilgang til menypunktet Utbetaling etter at du har satt opp kobling mellom bank og regnskap.

Betalingsliste

Hvis du godkjenner betalingene i SpareBank 1 Regnskap med BankID, kan det være en fordel å sende betalingene til betalingslisten. Da kan du godkjenne alle betalingene samlet, og unngår å godkjenne hver enkelt betaling med BankID.

Finne "Betale faktura" i menyen.

Her finner du regninger som enda ikke er sendt over til nettbanken eller filer som du har korrigert etter at de ble avvist.

Her kan du sende betalingene over til nettbanken for utbetaling. Du kan velge å sende alle ved å klikke på Send alle til betaling. Dersom du ønsker å kun sende noen av utbetalingene, kan du huke av de du ønsker og deretter klikke på Send til betaling oppe til høyre.

Her kan du også behandle betalingen manuelt. Har du for eksempel allerede  registrert betalingen manuelt i nettbanken, vil du kunne merke betalingen som en manuell betaling, bokføre den, eller merke den som betalt. Disse alternativene finner du under pilen ved siden av Send til betaling


Under behandling


Her kan du se filene du har sendt over til banken. Du kan se status som sendes til bank og mottatt av bank. Mottatt av bank betyr at filen du har sendt over er mottatt av banken og ligger der til godkjenning og/eller utbetaling. En fil som er sendt over til banken vil ligge her helt til den blir betalt. Skal du slette en betaling som ligger under behandling, klikker du på de 3 prikkene til høyre på linjen. 

Husk at du fortsatt må slette betalingen fra nettbanken dersom du sletter den fra SpareBank 1 Regnskap.


Avvist
Her ser du filer som banken har avvist. Dette kan for eksempel skyldes manglende dekning, ugyldig KID eller feil kontonummer. 

Du har mulighet til å endre betalingen og sette den som ubetalt ved å klikke på de tre prikkene til høyre for den avviste filen. Da vil filen legge seg i Betalingsliste og du kan sende den på nytt til banken for utbetaling.


Betalt og fullført

Her finner du alle utbetalinger som er sendt over til banken for utbetaling og som er utbetalt. Du kan se hvem du betalte til, fra og til konto, beløp, betalingsdato og status.

Klikker du på en av regningene, kan du se en logg over når statusen endret seg.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }