Hvordan sender jeg faktura til utlandet?

Hvis kunden ikke er registrert på før, starter du på punkt 1. Hvis kunden er registrert, går du rett til punkt 3.

1. Hvis kunden ikke er registret fra før:

  • Gå til Salg og Kunder i menyen til venstre. 
  • Velg Ny kunde
  • Legg inn informasjon om kunden og selskapet. (NB! Utenlandske bedrifter ikke ligger i Brønnøysundregisteret).

2. Velg valuta og språk under detaljer på kundekortet.

Endrer du valuta på kundekortet, kommer det opp på fakturaen. Du kan også velge å endre valuta når du opprette fakturaen. 


3. Opprett faktura

  • Gå til Salg og Faktura som du skal sende
  • Legg til produkter og klikk på Send for å sende fakturaen.

En faktura til utlandet får automatisk IBAN og BIC nederst i høyre hjørne. Se eksempel under.