Hvordan registrerer jeg forholdsmessig mva?

I noen tilfeller er kun deler av selskapet ditt avgiftspliktig. Hvis du for eksempel leier ut et bygg hvor én del blir leid ut til virksomhet og en annen del blir leid ut til en privatperson, er kun delen som blir leid ut til virksomheten avgiftspliktig (gitt at selskapet ditt er mva-pliktig). Da skal kostnader som gjelder denne delen av virksomheten din bokføres med forholdsmessig mva. 

Oppsett

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Klikk på fanen Mva-innstillinger.

regnskapsprogram-forholdsmessig-mva-1


2. Klikk på Administrer grupper for å redigere eksisterende eller opprette nye mva-grupper. Du oppretter en ny gruppe ved å klikke i bildet og opprette en ny rad. Bruk piltastene på tastaturet for å opprette flere rader/grupper. Lagre endringer.


3. Du kan nå hente frem lagrede mva-grupper. Klikk på Legg til ny gruppe for å opprette en ny rad og klikk på pilen for å hente frem mva-gruppene. Du kan benytte den samme gruppen på to rader om du ønsker å opprette flere satser eller tidsrom innenfor samme gruppe.


Registrere forholdsmessig mva. i bilag

Du har tre muligheter for å registrere forholdsmessig mva. i bilag. Du kan enten 1) knytte gruppene mot en hovedbokskonto, 2) søke opp satsgruppen direkte i bilagsføring, eller 3) angi forholdsmessig mva. manuelt i bilagsføring.

Alternativ 1:

Knytte gruppene mot en hovedbokskonto. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Kontoplan. Velg en konto i tabellen, og et detaljbilde vil vises til høyre. Scroll ned til Forholdsmessig fradrag MVA og legg inn satsgruppe. Valgt sats vil nå være standard under bilagsføring og fakturamottak når gitt hovedbokskonto brukes. Klikk på Lagre.


Alternativ 2 og 3:

Søk opp satsgruppen direkte i feltet Fradrag % i bilagsføring, eller legg inn forholdsmessig mva. manuelt. Hvis du mangler kolonnen Fradrag %, kan du hente den frem ved å klikke på kolonnevelgeren (tannhjulet).

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }