Hvordan lager jeg en erstatningsmelding?

En erstatningsmelding er en full a-melding som leverer alt på nytt og erstatter det som tidligere er sendt inn for perioden. Erstatningsmeldingen tar med alle lønnskjøringer i perioden, også de som eventuelt allerede er tilsendt via tilleggsmeldinger. 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. Klikk på A-meldingsdetaljer

lage-erstatningsmelding-1

2. Klikk på den grønne nedtrekksmenyen og velg Generer a-melding. Den nye a-meldingen vil automatisk erstatte forrige innsendte a-melding for samme periode. 


Dersom du ønsker å sende en erstatningsmelding for en spesifikk a-melding klikker du på de tre prikkene og velger Avansert periodebehandling


3. Klikk på de tre prikkene bak a-meldingen og velg Erstatt melding


Merk!

En a-melding kan sendes så mange ganger som nødvendig for en periode. En ny full a-melding for en periode erstatter alltid den forrige a-meldingen. Det er lagt inn sperre for å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for mer enn tre perioder etter nyeste a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding som kun inneholder lønnsposter, og ikke arbeidsforhold. Dersom du likevel har behov for å sende a-melding for mer enn tre perioder tilbake, må dette gjøres via Avansert periodebehandling

Det er ikke nødvendig å sende tilleggsmeldinger på nytt når du erstatter en full a-melding. Er det avvik mellom system og tilbakemelding fra Altinn tyder dette på at det finnes lønnskjøringer for perioden som ikke er sendt inn eller som er sendt inn dobbelt. 

Det er ikke mulig å erstatte en a-melding som er avvist. En avvist melding er i praksis ikke mottatt i Altinn. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }