Hvordan leverer jeg mva-melding?

Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Mva-melding. Velg terminen du skal sende inn.

Innsending av mva-melding har fem steg: Klargjør, Kontroller, Send inn, Fullfør, og Betal. Systemet har generert avgiftspostene dine for deg, og de vil ligge synlig nederst i dette bildet: 

levere-mva-melding-1

1. Klargjør

Se over avgiftspostene dine. Du kan klikke direkte på beløpene for å se føringene mot aktuell mva-kode og tilhørende bilagsnummer. Når du er sikker på at alt er bokført for terminen, klikker du på Klargjør mva-melding oppe til høyre.

Når dette er gjort får du mulighet til å legge inn merknader per linje til Altinn. Dette er ikke obligatorisk og skal kun benyttes for å forklare beløp som er utenfor normalen. Du kan bruke en forhåndsdefinert merknad eller velge fritekstfeltet for å opprette en egen. 


2. Kontroller

Merk at du må ha rettigheter til å sende inn mva-meldingen, og selskapet må ha riktig oppsett i Altinn. I dette steget vil Altinn kommunisere tilbake om skattemeldingen ble godkjent eller ikke. Klikk nå på Kontroller mva-melding

Dette åpner et nytt vindu med ID-porten der du må logge på som deg selv på samme måte som du logger inn på Altinn. 

Systemet sender nå dataene i mva-meldingen til Skatteetaten, som kontrollerer at det er gyldige data i meldingen. De kontrollerer blant annet satser, fortegn og merknader. Hvis meldingen har avvik, må dette korrigeres før du kan sende den inn. Da vil du få informasjon om dette. Dersom alt er riktig kan du gå videre til neste steg. 


3. Send inn

Klikk på Send inn oppe til høyre. 


4. Fullfør

Nå opprettes mva-bilaget. Til høyre for punktet Fullført dukker det opp et bilagsnummer som indikerer at mva-meldingen nå er bokført i regnskapet. Du får valget om å låse regnskapet for perioden. Skulle det dukke opp nye føringer i allerede innsendt termin, kan du senere låse opp regnskapet igjen under regnskapsinnstillinger. 


5. Betal

Klikk på Betal mva oppe til høyre. Du får nå valget mellom å sende betaling direkte til bank eller legge i betalingsliste. For å kunne betale gjennom regnskapsprogrammet må selskapet ha kobling mot bank. 


Ved endringer i innsendt termin

Hvis det dukker opp nye bilag i allerede innsendt termin og du har behov for å endre på mva-meldingen, velger du aktuell termin og klikker på Klargjør ny mva-melding. Hvis regnskapet var låst for perioden, må det låses opp igjen under regnskapsinnstillinger. Klargjøring av ny mva-melding vil erstatte gammel melding og du vil kunne starte flyten på nytt. Det er alltid den siste mva-meldingen du sender inn som vil gjelde – den overskriver alt som tidligere er sendt inn. Husk at du må endre beløpet som eventuelt er lagt til betaling tidligere, slik at du ikke betaler to ganger.


Manuell godkjenning

Dersom mva-meldingen for aktuell termin allerede er levert manuelt hos Altinn eller sendt inn via et annet system, kan du godkjenne manuelt. Klikk på Klargjør slik du ellers ville gjort. Klikk deretter på den grønne nedtrekksmenyen og velg Godkjenn manuelt


De fleste stegene fylles nå ut automatisk. Mva-bilaget opprettes i regnskapet og du får valget om å låse regnskapet for perioden. Punktet Betal gjenstår. Har du allerede betalt kliker du på Registrer som betalt

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }