Hvordan gjør jeg det mulig å sende lønn til godkjenning?

Før du kan sende lønn til godkjenning må dette være satt opp i lønnsinnstillingene. Brukeren som skal godkjenne lønn må også ha de rette rollene.

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn. Gå til fanen Kontoer og lønn.

regnskapsprogram-godkjenning-lonn-6

2. Sett hake ved Firmaet krever godkjenning av lønn før utbetaling.


Merk at brukeren som skal godkjenne lønn må ha produktet Basis, Basis+ eller Komplett og rollen Full tilgang lønn.

For å sjekke eller tildele riktig rolle, gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Brukere. Der kan du klikke på Roller og tilganger og sette hake for Full tilgang lønn hvis brukeren ikke har dette. Hvis valget ikke er aktivt, må du kjøpe produktet til brukeren først.