• Når en MVA-melding er levert, kan du sende inn en endringsmelding:


    Du kan sende inn både en endringsmelding eller en tilleggsmelding:

    • En endringsmelding vil erstatte hovedmeldingen.
    • En tilleggsmelding vil være i tillegg til hovedmeldingen.
    • Hvis du skal rette opp i feil, anbefalesr vi å sende inn en endringsmelding.