Hva er MVA perioder?

Du betaler MVA (moms) til staten til forskjellige tider på året. Dette kalles terminer. De fleste bedrifter skal levere mva-meldingen annenhver måned:

1.termin – 10.april
2.termin – 10. juni
3.termin – 31. august
4.termin – 10. oktober
5.termin – 10. desember
6.termin – 10. februar

Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år hos Skatteetaten. Årsterminen skal da leveres 10. mars.

Dersom fristen for betaling er lørdag, søndag eller helligdag, er det første arbeidsdag etter dette som er ny frist. Husk at terminene kan variere avhengig av hvilken type næring din bedrift er i.

Hvis du ikke leverer opplysninger i tide, kan du risikere tvangsmulkt.