Hvordan oppretter jeg gjentakende faktura?

Gjentakende faktura gir deg mulighet til å automatisk generere og sende ut faktura i faste intervaller. Det er også mulig å generere til ordre i stedet for faktura. Før du skal i gang med gjentakende faktura må du sette opp utsendelsesplan

Opprette gjentakende faktura

1. Gå til Salg og Gjentakende faktura

2. Du kan opprette en ny faktura ved å trykke på Ny gjentakende faktura oppe i høyre hjørne. 

Du må da legge inn følgende informasjon:

  • Kunde: Velg en eksisterende kunde eller opprett en ny kunde som du skal fakturere gjentakende. 
  • Gjenta utsendingen hver: Legg inn hvor ofte du ønsker å gjente utsendingen. Du kan for eksempel velge å gjenta utsendingen hver 2. uke ved å skrive 2 i feltet og endre til Uke i feltet under.
  • Produserer: Velg om det skal lages en Faktura eller Ordre. Faktura vil sendes ut med en gang den genereres, mens en ordre må behandles under Salg og Ordre for å sendes ut eller overføres til faktura. 
  • Klargjøringsdager: Fyll ut dersom du ønsker at fakturaen skal bli generert og sendt ut x antall dager før fakturadatoen. Fakturaen blir sendt ut til kunden når den er generert. Hvis du ikke ønsker dette, lar du feltet stå tomt. 
  • Avtaledato: Datoen du legger inn her vil ha påvirkning på fakturaen hvis du bruker en prisfaktor som ikke er fast. Bruker du fast prisfaktor vil ikke avtaledato ha noen påvirkning. Les hvordan du bruker prisfaktor. 
  • Neste fakturadato: Legg inn neste dato du skal sende ut en faktura. 
  • Sluttdato: Legg inn sluttdato for å automatisk avslutte den gjentakende fakturaen. Når sluttdatoen er nådd, vil den settes til inaktiv. Hvis du ikke vil at trekket skal stoppe automatisk lar du feltet stå blankt. 
  • Maks antall: Dette feltet har samme funksjon som sluttdato, men teller antall genererte fakturaer i stedet for å se på en bestemt sluttdato. 
  • Ingen kredittdager: Sett hake her for å sette forfallsdato og fakturadato likt på fakturaen. Dette vil overstyre eventuelle betalingsbetingelser du har satt opp under Betingelser og levering. Dette valget brukes gjerne i kombinasjon med klargjøringsdager. 

Resten av fakturaen setter du opp på vanlig måte. Les hvordan du lager og sender faktura. Utsending av fakturaen vil skje etter utsendingsplanen som er satt opp. 


Eksempel 1: Fakturadato og klargjøringsdager

Ved å sette fakturadato 30.11.22 i feltet Neste fakturadato, 10 i verdi for Klargjøringsdager og sette hake ved Ingen kredittdager, vil fakturaen bli generert 20.11.22 med fakturadato=forfalldato 30.11.22. 


Eksempel 2: Avtaledato og fakturadato

Dersom avtaledato er 20.10.22, første fakturadato er 01.11.22 og prisfaktor er mnd., vil første faktura inneholde de siste 11 dagene av oktober som en ekstra linje på fakturaen. Det samme gjelder dersom sluttdato faller etter siste fakturadato, da vil de overskytende dagene bli lagt til på den siste fakturaen. 

Merk at dette kun gjelder om du setter prisfaktor på varelinjer.