Hvordan oppretter jeg ny hovedbokskonto?

1. Gå til Regnskap og Føre bilag


2. Trykk inni kolonnen merket Debet eller Kredit og trykk så på forstørrelsesglasset som dukker opp i ruten. Du får da opp en liste av kontoer. Nederst til venstre får du valget Ny hovedbokskonto. Trykk på dette valget, eller bruk F1 som hurtigtast for å få opp vindu for å opprette konto. 


3. Fyll ut informasjonen. Det er kun Kontonummer og Kontonavn som er påkrevde felter. (Du kan legge inn resten av informasjonen senere under Regnskap og Kontoplan). Hvis du kun legger inn kontonummer og kontonavn, vil de resterende feltene fylles ut automatisk basert på kontonummer og innstillinger på selskapet.