Hvordan fører jeg dimensjoner på en hovedbokskonto?

Du kan velge at en konto skal påføres en dimensjon. Disse har tre statuser: 

  • Påkrevd: Du får ikke bokført mot kontoen med mindre de påkrevde dimensjonene er lagt inn. 
  • Advarsel: Du får en advarsel dersom du bokfører uten den valgte dimensjonen. 
  • Ikke satt: Ingen restriksjoner (standard)

Aktivering av påkrevde dimensjoner kan gjøres for en enkelt konto om gangen, eller basert på et utvalg av kontoer.

Sette påkrevde dimensjoner på en enkelt konto

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan

2. Velg aktuell konto. 

3. Gå til feltet for Påkrevde dimensjoner. Der velger du dimensjonen og velger deretter Påkrevd, Advarsel eller Ikke satt

4. Klikk Lagre

pakrevde-dimensjoner-1

Sette påkrevde dimensjoner på et utvalg av kontoer

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan

2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre og velg Sett påkrevde dimensjoner

3. Velg dimensjon og hvilken type restriksjon du ønsker å sette. Legg så inn spennet av kontoer som denne regelen skal gjelde for. Klikk Lagre

Hvis du ønsker å reversere restriksjonene, setter du de påkrevde dimensjonene til Ikke satt

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }