Hvordan laster jeg ned rapporter?

Du kan hente ut rapporter for flere av modulene i systemet.

1. Gå til Annet og Rapporter i venstremenyen.

2. Du kan velge hvilken modul du ønsker å se rapporter for ved å klikke på fanen øverst i rapportoversikten. Her finner du forhåndsdefinerte rapportutdrag.

Rapportene som står merket med Ny genereres direkte i systemet, mens de øvrige må lastes ned. Vi jobber fortløpende med å legge alle rapporter over til nytt format. Se hvordan du bruker rapportene i nytt rapportformat.  

regnskapsprogram-rapporter-1

3. Velg rapporten du ønsker å hente ut. Nå åpnes en dialogboks der du kan angi forskjellige parametere for rapporten. For eksempel kan du spesifisere rapporten Saldobalanse hovedbok på relevante data. 

4. Sett hake i boksen Husk utvalg hvis du vil at systemet skal bruke de samme parameterne hver gang du henter ut den aktuelle rapporten. 

5. Trykk Vis rapport


6. Du får nå opp en forhåndsvisning av rapporten i programmet. Trykk på pilen til høyre for Last ned PDF for å velge mellom formatene du kan laste ned rapporten som.

Hvis du ønsker å ta ut en ren Excel-fil som kan brukes til avstemming, anbefaler vi å bruke funksjonen Oversikt. Vær oppmerksom på at Excel-filen som eksporteres her vil ha rapportformat, ikke rent Excel-format.