Hvordan registrerer jeg inngående timesaldo?

Hvis det tidligere er ført timer i et annet timeregistreringssystem, eller timesaldo av andre grunner skal overstyres, kan en administrator registrere saldo.

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timebrukere. Klikk på aktuell person og gå til fanen Saldoer.


2. Dersom oppstart i nytt system eksempelvis er 01.02.23, legger du inn timesaldo per 31.01.23. Da vil timesaldo bli korrekt når det føres timer for 01.02. Merk at timesaldo overstyrer alle timer til og med den datoen som velges, så dersom det registreres timesaldo på oppstartsdato vil eventuelle pluss- eller minustimer fra denne dagen ikke bli hensyntatt. Ønsker du å nullstille timesaldo, for eksempel fra og med 01.01.23, registrerer du saldo = 0 per 31.12.22.