• Gå til Utgift og Innboks i menyen.
    • Velg Registrer kvittering.

    • Fyll inn detaljene på kvitteringen. Datofeltet skal inneholde den datoen kjøpet ble gjort på. 
    • Skal kostnaden fordeles på forskjellige kostnadskontoer, åpner du flere linjer ved å trykke på + Legg til flere konteringslinjer. 
    • Trykk på Bokfør oppe i høyre hjørne.