Hvordan kan jeg registrere lønn fra mitt tidligere lønnssystem?

Når du skal legge inn lønn som er utbetalt i år, oppretter du en ny lønnskjøring. Denne skal ikke bokføres eller utbetales, men kun legges til i systemet for å  registrere tidligere lønnsutbetalinger.

1. Gå til menyvalget Lønn - Lønnskjøring og opprett en ny lønnskjøring.

 • I beskrivelse kan du for eksempel legge inn Import av lønn fra tidligere regnskapssytem.
 • Legg inn perioden du ønsker å hente fra tidligere regnskapssystem.
 • Ta vekk Skattetrekk. Du legger tallene fra ditt tidligere lønnssystem manuelt.
 • Fjern Inkluder faste poster/trekk.
 • Legg inn en fiktiv utbetalingsdato. Den må være før du registrerte deg hos Sparebank 1 Regnskap. Hvis du for eksempel la inn saldobalanse per 01.06 må den fiktive utbetalingsdato være før. 
 • Trykk så på Lagre oppe til høyre.
Legge inn lønn fra tidligere.

2. Finn frem alle ansatte som har mottatt lønn i ditt tidligere lønnssystem.

 • Det gjør du ved å trykke på hent ansatt.
 • Nå legger du inn den lønnen som hver enkelt har mottatt fra tidligere lønnssystem.
 • Husk å legge inn skatt med negativ verdi. Se eksempel her:

3. Gjør opp lønnskjøringen

 • Når du har lagt inn all lønn på alle ansatte, trykk på Lagre oppe til høyre.
 • Når alle ansatte er registrert, og totalbeløp stemmer, avregnes lønnskjøringen ved å klikke på Avregn i høyre hjørne.
 • Trykk IKKE på Bokfør som kommer etter avregn, du ikke skal bokføre lønn som allerede er fra det tidligere regnskapssystemet.


Husk at denne lønnsavregningen ikke skal bokføres i regnskapet. Du skal heller ikke sende inn A-melding for perioden, dette skal være gjort fra forrige lønnssystem. Du skal ikke generere feriepenger, dette blir gjort automatisk i denne avregningen.