Hvordan sender jeg samlefaktura?

Med samlefaktura kan du sende en faktura med flere ordre eller fakturakladder. 


1. I menyen går du til Salg og Samlefakturering.


2. Trykk Ny samlefakturering og velg Fra ordre eller Fra fakturakladd.

Samlefaktura.

3. Huk av for det som skal være med i samlefakturaen.

  • For å begrense listen kan du søke med for eksempel kundenummer eller velge periode i datofeltene.
  • Huker du av i den øverste ruten i tabellen, velger du alt som ligger i søkeresultatet.

4. Trykk Samlefakturer valgte ordre/fakturakladder.


5. Velg oppsettet på fakturaen som skal sendes ut.


6. Trykk Kjør samlefakturering.