Hvordan utbetaler jeg feriepenger?

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring i menyen. Trykk på den grønne knappen Ny lønnskjøring.

2. Legg inn Beskrivelse og Utbetalingsdato. Sett hake foran valget Kryss av her i den måneden du skal utbetale feriepenger. Klikk deretter Opprett lønnskjøring.


3. Trykk på knappen Flere valg. Velg Generer feriepenger.

 


4. Du får nå opp en liste over ansatte. Her velger du hvilket år feriepengegrunnlaget skal hentes fra, normalt er det feriepenger fra i fjor. Hak så av de ansatte du skal kjøre feriepenger for. Kolonnen Utbetales viser hvor mye som skal utbetales til hver ansatt. Denne kan overstyres ved å endre % utbetaling av feriepenger. For ansatte over 60 år, kan du velge om den 6. ferieuken skal være med.

Klikk til slutt Lag feriepengeposter.