Hvordan fungerer virksomhetsnummer?

For å kunne betale ut lønn trenger selskapet et virksomhetsnummer. Dette er ikke det samme som selskapets organisasjonsnummer, men tilhører en underenhet eller virksomhet som tilhører organisasjonen.

Virksomhetsnummer legger du til i Sparebank 1 Regnskap under Innstillinger - Lønn, og deretter fanen Virksomheter.

Legge inn virksomhetsnummer.

Vi anbefaler at du henter inn virksomheter fra enhetsregisteret i stedet for å legge det inn selv.

Finn ditt virksomhetsnummer
Du kan finne ditt selskaps underenheter/virksomheter ved å søke det opp i Brønnøysundregistrene.


Mangler virksomhetsnummer?
Hvis du ikke registrerte at selskapet skulle betale ut lønn da det ble opprettet, har du ikke fått et virksomhetsnummer. For å opprette virksomhetsnummer til selskapet må du sende inn en Samordnet registermelding og registrere selskapet i NAV Aa-registeret.


Flere virksomheter?
Hvis du driver virksomhet på flere steder, eller driver aktivitet av stort omfang i ulike bransjer på ett sted, skal du opprette flere virksomheter.

Det skal registreres flere underenheter hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Det drives næringsaktivitet i forskjellige bransjer. Hver bransje må ha ansatt minst 5 personer.
  • Det drives næringsaktivitet med ansatte på flere geografiske steder.

Se mer på Brønnøysundregistrene sine sider her.
Les mer på Altinn sine nettsider her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }