Opprett depositumskonto bedrift

Bestilling og signering gjøres av prokurist/daglig leder i henhold til firmaattest eller person som har fått delegert signeringsfullmakt. Signeringsfullmakt må være registrert hos oss.

Etter at vi har mottatt skjemaet, sender vi likelydende avtaler til utleier (selskapet) og leietaker innen tre arbeidsdager. Signeringen gjøres med BankID.


Person som skal signere på avtalen på vegne av selskapet (utleier)


Leietaker (privat eller bedriftskunde) må være kunde i SpareBank 1 Nordmøre


Detaljer om leiekontrakt