• For å lage en filsti i nettbanken velger du Filer > Filoppsett > Velg nytt filoppsett. Velg riktig filtype, skriv inn navn og velg hvor filen skal ligge.

    Se detaljert brukerveiledning

    NB! For å lage en filsti og bruke filoverføring må du ha integrert versjon av nettbankavtalen