Skjema, pensjon - for bedriftskunder

Her finner du skjemaer for de ulike pensjonsavtalene vi tilbyr bedriftskunder. Kontaktinformasjon og postadresse ser du på hvert enkelt skjema.


For bedrifter  Beskrivelse
Skjema for å melde uførhet (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for opphør Meld opphør, oppsigelse eller slå avtalen sammen med annen tjenestepensjonsavtale
Skjema for innmelding (pdf)  Gjelder ytelsespensjon
Skjema for medlemsendring (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for utmelding (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for kjøp av individuell lederpensjon Gjelder kjøp av Bedriftseid Pensjonssparekonto, Ansatteid Pensjonssparekonto og
Ansatteid IPS
Endre navn og organisasjonsnummer Endre navn og organisasjonsnummer på bedriftsavtalen
Innskuddspensjon – Endring av forvaltningsform og oppstartsprofil Endring av forvaltningsform og oppstartsprofil for bedriftsavtale
Fullmaktsskjema Pensjonsportalen Gi tilgang til Pensjonsportalen for tredjepart eller andre i selskapet dersom dette ikke
kan gjøres i portal
   
For companies Description
Register new member (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness and medical insurance
Change existing membership (pdf) Applies to defined contribution pension and defined benefit pension
End membership (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness, medical insurance