Grønne bedriftslån

Skal bedriften investere i prosjekter eller teknologi som har en positiv innvirkning på miljøet? Da kan dere søke om grønt bedriftslån hos oss.

Merk i kommentarfeltet i lånesøknaden at henvendelsen gjelder Grønt bedriftslån.

Lavere rente enn vanlig bedriftslån.
Reduserer driftskostnader og strømforbruk.
Gjør bedriften mer attraktiv for kunder og investorer.

Hvem kan få grønt bedriftslån?

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer som oppfyller våre kriterier for grønn finansiering. Dette kan være prosjekter som gir økt energieffektivitet, reduserer klimagassutslipp eller på andre måter bidrar positivt det grønne skiftet.

I første omgang er det næringseiendom og energitiltak som kan gi grønn finansiering hos oss. Kriteriene finner du under. Ta kontakt med oss dersom du gjennomfører miljøtiltak som ikke er dekket av kriteriene.

Kriterier for å få grønt bedriftslån

Innenfor næringseiendom er det ulike krav bygget må oppfylle for å kvalifisere til grønn finansiering.
 • Være bygd etter 2010
 • Dersom bygd frem til og med 2021: dokumentere energimerke A eller B
 • Dersom bygd fra og med 2022: dokumentere energimerke A
 • Normale krav til risiko og betjeningsevne
 • Tiltaket må på forhånd beregnes til å gi 30 % forbedret energieffektivitet (kW/m2) – i henhold til taksonomien. Eller forbedring på to energikarakterer
 • Forbedringen må være dokumentert ved energiattest (eller dokumentert energiforbruk fra tredjepart) før og etter. Eventuelt energiattest i forkant, og estimat fra tredjepart på planlagt forbedring.
 • Minimum energiklasse D etter tiltak
 • Normale krav til risiko og betjeningsevne
 • Tiltak/prosjekter som kan dokumentere innvilget støtte fra ENOVA innenfor Energisystem og varmesentraler
 • Dokumentert innkjøp av varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.
 • Dokumentert innkjøp av solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg eller gårdsbruk
 • Inntil 2 millioner kroner
 • Løpetid tilpasses forventet økonomisk levetid på investeringen, maksimalt 25 år
 • Normale krav til risiko og betjeningsevne