Grønne bedriftslån

Grønne bedriftslån gir bedriften gode muligheter til å gjøre investeringer i bærekraftige og miljøvennlige prosjekter.

Grunder på jobb.
Bedre betingelser enn vanlig bedriftslån.
Bidrar til bærekraftig vekst.
Viser at bedriften tar miljøansvar på alvor.
baerekraft-illustrasjon-arbeid-vekst

Hvem kan få grønt bedriftslån?

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer som oppfyller våre kriterier for grønn finansiering. Dette kan være prosjekter som gir økt energieffektivitet, reduserer klimagassutslipp eller på andre måter bidrar positivt det grønne skiftet.

I første omgang er det næringseiendom og energitiltak som kan gi grønn finansiering hos oss. Kriteriene finner du under. Ta kontakt med oss dersom du gjennomfører miljøtiltak som ikke er dekket av kriteriene.

Hva er fordelene med et grønt bedriftslån?

Grønne bedriftslån er en flott mulighet for din bedrift å bidra til en grønnere fremtid. Ikke bare kan lånet hjelpe deg med å investere i bærekraftige prosjekter, men det har som regel også bedre betingelser enn vanlige bedriftslån. 

Et grønt lån viser både kunder, investorer og samarbeidspartnere at din bedrift tar miljøansvaret på alvor.


Grønn hake.

Kriterier for å få grønt bedriftslån

Innenfor næringseiendom er det ulike krav bygget må oppfylle for å kvalifisere til grønn finansiering.
 • Være bygd etter 2010
 • Dersom bygd frem til og med 2021: dokumentere energimerke A eller B
 • Dersom bygd fra og med 2022: dokumentere energimerke A
 • Normale krav til risiko og betjeningsevne
 • Tiltaket må på forhånd beregnes til å gi 30 % forbedret energieffektivitet (kW/m2) – i henhold til taksonomien. Eller forbedring på to energikarakterer
 • Forbedringen må være dokumentert ved energiattest (eller dokumentert energiforbruk fra tredjepart) før og etter. Eventuelt energiattest i forkant, og estimat fra tredjepart på planlagt forbedring.
 • Minimum energiklasse D etter tiltak
 • Normale krav til risiko og betjeningsevne
 • Tiltak/prosjekter som kan dokumentere innvilget støtte fra ENOVA innenfor Energisystem og varmesentraler
 • Dokumentert innkjøp av varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.
 • Dokumentert innkjøp av solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg eller gårdsbruk
 • Inntil 2 millioner kroner
 • Løpetid tilpasses forventet økonomisk levetid på investeringen, maksimalt 25 år
 • Normale krav til risiko og betjeningsevne
 • Dokumentert innkjøp og installasjon av mer energieffektive vinduer, dører eller lyskilder
 • Dokumentert innkjøp og installasjon av varme-, ventilasjonssystemer og vannvarmesystemer
 • Dokumentert innkjøp og installasjon av energistyringssystemer (energioptimalisering)
 • Redusert energiforbruk/redusert kjøpt energi må verifiseres av kompetent tredjepart (entreprenør, ingeniør, elektriker)
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }