OTP-loven

Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Husk at du må registrere SpareBank 1 Forsikring som din pensjonsleverandør i A-meldingen. Dette kan gjøres i lønnssystemet. Vårt organisasjonsnummer er 915 651 321.

Les mer om plikten til å oppgi pensjonsleverandør her. 

dame-peker-briller

Dyrt å ikke ha lovpålagt tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning der bedrifter er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Bedrifter kan spare inntil 7 prosent av lønn fra 0 til 12 G, og inntil 18,1 prosent ekstra for lønn mellom 7,1 og 12 G (G er folketrygdens grunnbeløp, 1 G er 124.028 kroner). Minstekrav til innskudd er 2 prosent av lønn fra 0 til 12 G. Obligatorisk tjenestepensjon har vært lovpålagt siden 2006.

1. juli 2021 kom det en ny lov som skal sikre at alle ansatte får pensjonssparingen de har krav på. Forskriften sier at bedriften får en bot på 250 kroner per dag per ansatt for ikke å ha tjenestepensjonsordning i samsvar med loven. 


Enklere innrapportering og oversikt 

Nytt fra 2021 var at arbeidsgivers innrapporterte opplysninger om arbeidstakers inntekt og arbeidsforhold i a-meldingen deles med bedriftens pensjonsleverandør. Det betyr enklere innrapportering for arbeidsgivere da de kun må rapportere denne informasjonen èn gang. Samtidig ble det enklere for myndighetene å få oversikt over hvilke arbeidsgivere som ikke har obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte.

Bedrifter med pensjonsordning hos oss, vil bli kontaktet i forbindelse med overgang til ajourhold via a-meldingen.

Fra 1. juni 2021 overtok Skatteetaten tilsyn av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning fra Finanstilsynet. For å få bedre oversikt over hvilke arbeidsgivere som ikke har etablert obligatorisk tjenestepensjon, har Skatteetaten lagt til rette for automatiske kontroller.

Hvem gjelder OTP-loven for? 

  • Alle bedrifter med minst to ansatte, som jobber 75 prosent stilling eller mer.
  • Alle bedrifter med minst en ansatt, som jobber 75 prosent stilling eller mer, i tillegg til eier.
  • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer, som til sammen utgjør minst to årsverk.
  • Pensjonslovene for privat sektor ble nylig endret. Les mer om pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }