De mest fornøyde kundene - for tredje året på rad!


For tredje året på rad er SpareBank 1 Forsikring kåret til pensjonsselskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene. Det viser Aalund Bedriftspensjonsbarometer 2021, Norges største kundeundersøkelse for bedriftspensjon.


Tusen takk for tilliten!

- Dette er virkelig kjempeartig! Det gleder meg å se at vi nok en gang er best i bransjen, og den tillitserklæringen vi får av kundene våre skal vi ta til oss og forvalte på best mulig måte.

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss og vi skal vise at dette er en utmerkelse vi fortjener også i årene fremover. Målet er jo å ha de mest fornøyde kundene i alle segmenter i mange år fremover, sier en strålende fornøyd administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth.

Best i klassen

For å måle tilfredshet blant kundene, får kundene presentert 16 påstander innenfor rådgivning, service, digitale løsninger, ekspedisjonstid, informasjon og avkastning, der de skal rangere sin leverandør. SpareBank 1 skårer best eller nest best på 11 av 16 påstander samlet sett, og 16 av 16 i gruppen 10-99 ansatte:

 • evne til å sette seg inn i bedriftens situasjon
 • rådgivning av beslutningstaker
 • informasjon om nye produkter og ytelser
 • support og veiledning til administrering av avtalen
 • support til rådgivning av medarbeidere

 

 • oppfølging på forespørsler
 • løpende orientering til medarbeidere
 • tilgjengeligheten til kontaktperson
 • generell service overfor medarbeidere
 • generell service overfor deg som beslutningstaker
 • selvbetjeningsmulighetene i nettløsningen for pensjon

 

 • ekspedisjonstid ved henvendelser
 • forståeligheten av avtaledokumenter og oversikter
 • forståeligheten av annen kommunikasjon
 • oppnådd avkastning
 • samlet tilfredshet

Scorer også best på image 

I tillegg til å ha de mest fornøyde kundene, skårer vi høyt på kundelojalitet blant de mellomstore og store bedriftskundene våre. Aalund kårer oss også til selskapet med best image. 

En pensjonsleverandør med godt image kjennetegnes av blant annet å ha et godt omdømme, er nyskapende og innovativ, kundeorientert, samfunnsansvarlig og ha bærekraftige investeringer.

 

Aalund Bedriftspensjonsbarometer

 • Norges største kundeundersøkelse for tjenestepensjon. 
 • Den eneste årlige kundetilfredshetsundersøkelsen innen tjenestepensjon i Norge som ikke er bestilt av en av leverandørene.
 • Gjennomført årlig siden i 2006
 • Telefonintervju med hovedansvarlig for tjenestepensjon
 • For mer informasjon se Aalund.no