OCR og eGiro

Med OCR og eGiro avstemmes innbetalingene automatisk. Bedriften din sparer tid og får en enklere hverdag.

Mindre manuelt arbeid sparer tid og reduserer faren for å gjøre feil.
Kan integreres med de fleste regnskapsystemer.
OCR og eGiro kan brukes hver for seg eller kombineres.

Priser

 • Månedspris OCR kr 80
 • Månedspris eGiro kr 80
 • OCR transaksjon kr 1,75 per stk.
 • eGiro transaksjon med KID kr 2 per stk.
 • eGiro transaksjon uten KID kr 2,50 per stk.

Hva passer for din bedrift?

OCR og eGiro kan brukes hver for seg eller kombineres. Her kan du lese mer om de to faktureringsmåtene.

OCR - fakturere med KID

 • Passer både små og store bedrifter, og kan brukes ved fakturering av alle typer kunder.
 • Med OCR kan du fakturere med KID. KID-nummeret gjør at regnskapssystemet kjenner igjen kunden og hva han eller hun betaler for.
 • Gjør det enklere å avstemme innbetalinger og purringer kan starte tidligere. 
 • De fleste regnskapssystemer er tilrettelagt for OCR. Sjekk med din leverandør for å være helt sikker.

eGiro innbetaling eller Cremul

 • Passer for større bedrifter med mange innbetalinger.
 • Gir elektronisk informasjon om alle innbetalinger til konto uansett betalingsform, også uten KID. For eksempel vil betaling med melding og fra utlandet også fanges opp.
 • De fleste regnskapssystemer er tilrettelagt for eGiro. Sjekk med din leverandør for å være helt sikker.

Er du usikker på hva bedriften din trenger? Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av det.


Hvordan fungerer KID?

KID-nummeret brukes for å identifisere en betaling. Et KID-nummer er 3-25 siffer, og kan bygges opp så det inneholder mer eller mindre informasjon.

Som regel inneholder et KID-nummer et kundenummer, fakturadatoen og et kontrollnummer. Slik kan regnskapssystemet gjenkjenne betalingen og automatisk markere den som betalt.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }