Plasseringskonto Pluss

Med plasseringskonto pluss har du gode rentebetingelser også ved større beløp. 

Sparebeløp over 1 million kroner gir god rente
Kontoen har 31 dagers bindingstid
Spareordningen for deg som ønsker langsiktig sparing

Merk at kun administrator med hovedavtale i bedrifter med organisasjonsnummer kan opprette konto i nettbanken. Bestiller må i tillegg være daglig leder i bedriften.
Er du ikke administrator kan du bestille konto her.


Renter og vilkår

  • God rente på sparebeløp fra 1 million til 8 millioner
  • Trygg og forutsigbar sparing

Vilkår

  • Kontoen har høy rente på innskudd fra 1 million til 8 millioner
  • Betingelser for innskudd over 8 millioner avtales individuelt
  • Renten kapitaliseres årlig
  • Se rentesatser i prisliste bedrift

Uttak og innskudd

  • Full oversikt over kontoen i nettbank bedrift og mobilbank bedrift.
  • Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.
  • Administrator i nettbank bedrift kan bestille uttak i nettbanken, fra kontovisningen på Min Oversikt.
  • Er du ikke administrator i nettbank bedrift kan du bestille uttak fra plasseringskonto pluss ved å sende inn bestillingsskjema.